truocsau_TanNhang

Chị Nhung: Sau khi sinh con xong mặt Nhung xuất hiện rất nhiều tàn nhang dù đã thử rất nhiều biện pháp tự nhiên nhưng không khỏi. May mắn là được người bạn giới thiệu tới thẩm mỹ viện Bích Nguyệt để điều trị nên giờ đây những vết tàn nhang đã biến mất . Cảm ơn Bích Nguyệt rất nhiều.

Share Button