truocsau_TanNhang3Chị Hồng Nhung: Cảm ơn thẩm mỹ viện Bích Nguyệt đã giúp tôi loại bỏ sạch những vết tàn nhang xấu xí trên mặt. Giờ đây tôi đã tự tin hơn khi đi ra ngoài.

Share Button